discover the new you

discover the new you

กรุงเทพมหานคร

Anti-Aging & Health Check Up

@ Krung Thep Maha Nakhon

Youthful Facial Tightening by UltraFormer III 300 Shots

เดอมาสเตอร์
กรุงเทพมหานคร

19,900 บาท

Rapid Advance Skin Restoration by Rejuran 2 CC

เดอมาสเตอร์
กรุงเทพมหานคร

9,900 บาท

Transformative Youthful Look by Ultherapy 480 shots

เดอมาสเตอร์
กรุงเทพมหานคร

55,000 บาท

FreezeFit Fat Dissolving by Coolsculpting

เดอมาสเตอร์
กรุงเทพมหานคร

12,900 บาท

Exclusive Wellness Check-Up package

แคลร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
กรุงเทพมหานคร

38,900 บาท

Exclusive Long COVID Check-Up Package

แคลร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
กรุงเทพมหานคร

17,300 บาท

Exclusive Genetic Check-Up Package

แคลร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
กรุงเทพมหานคร

61,000 บาท

Exclusive Facial Re-Grow package

แคลร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
กรุงเทพมหานคร

9,000 บาท

Detoxify and Digestive Health Restoration

คลินิกแอดไลฟ์
กรุงเทพมหานคร

6,000 บาท

Gentleman’s Wellness Program

คลินิกแอดไลฟ์
กรุงเทพมหานคร

31,900 บาท

Woman’s Youthful Renewal

คลินิกแอดไลฟ์
กรุงเทพมหานคร

37,900 บาท

Energy boost program

คลินิกแอดไลฟ์
กรุงเทพมหานคร

14,900 บาท

Pain Killer Package

สหคลินิกเอเพ็กซ์เวลเนส
กรุงเทพมหานคร

9,900 บาท

Energy Revival Package

สหคลินิกเอเพ็กซ์เวลเนส
กรุงเทพมหานคร

11,000 บาท

Supreme Detox Package

สหคลินิกเอเพ็กซ์เวลเนส
กรุงเทพมหานคร

8,900 บาท

Total Checkup and Healthy Heart Package

สหคลินิกเอเพ็กซ์เวลเนส
กรุงเทพมหานคร

19,900 บาท

Comprehensive Vitality Assessment Package

ดับเบิลยูไนน์ เวลเนส เซ็นเตอร์
กรุงเทพมหานคร

39,000 บาท

Comprehensive Gut Microbiome Analysis Package

ดับเบิลยูไนน์ เวลเนส เซ็นเตอร์
กรุงเทพมหานคร

39,000 บาท

Detoxify and Promote Liver Health by W9 Vitamin IV Drip

ดับเบิลยูไนน์ เวลเนส เซ็นเตอร์
กรุงเทพมหานคร

7,000 บาท

Brain Booster with W9 Brain Booster Vitamin IV Drip

ดับเบิลยูไนน์ เวลเนส เซ็นเตอร์
กรุงเทพมหานคร

7,000 บาท

Oxygen Infusion and Therapeutic Massage

ศูนย์การแพทย์ผิวหนังกรุงเทพ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

6,900 บาท

Flawless and Glass Skin with Pico Laser

ศูนย์การแพทย์ผิวหนังกรุงเทพ จำกัด
กรุงเทพมหานคร

15,000 บาท

Quantum Assessment and Personalized Allergy Treatment

ศูนย์การแพทย์ผิวหนังกรุงเทพ จำกัด
กรุงเทพมหานคร

8,500 บาท

Boost Up with Quantum Shock Wave

ศูนย์การแพทย์ผิวหนังกรุงเทพ จำกัด
กรุงเทพมหานคร

8,500 บาท

Total Body Detoxification and Revitalization

แอ็บโซลูท เฮลธ์ คลินิก
กรุงเทพมหานคร

12,500 บาท

BAAC-Premium Health Check

บีเอเอซี – แบงค์คอก แอนติ เอจิ้ง เซ็นเตอร์
กรุงเทพมหานคร

9,900 บาท

BAAC-Cancer Screening

บีเอเอซี – แบงค์คอก แอนติ เอจิ้ง เซ็นเตอร์
กรุงเทพมหานคร

22,900 บาท

Food Intolerance Test & Blood Test Allergy

บีเอเอซี – แบงค์คอก แอนติ เอจิ้ง เซ็นเตอร์
กรุงเทพมหานคร

16,900 บาท

BWC Telomere length

บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก
กรุงเทพมหานคร

10,500 บาท

BWC Premium DNA Test

บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก
กรุงเทพมหานคร

25,000 บาท

BWC Antioxidants Program Plus 1 Month Customized Vitamin

บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก
กรุงเทพมหานคร

8,800 บาท

Ultimate Body Sculpting by TESLA Former™ FM

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์
กรุงเทพมหานคร
Special Deal

Supercharge and Defense Immune System

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์
กรุงเทพมหานคร
Special Deal

Vitamin Boost for Brain Function by IV Brain Health

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์
กรุงเทพมหานคร
Special Deal

Enhance Digestive Wellness by IV Gut Health

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์
กรุงเทพมหานคร
Special Deal